مقاله شیوع خشونت خانگی علیه زنان در بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱۲۶ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: شیوع خشونت خانگی علیه زنان در بندرعباس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت خانگی
مقاله زن
مقاله شیوع
مقاله سن
مقاله شغل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان پور فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورزی ساحل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: خشونت خانگی متداول ترین نوع خشونت علیه زنان است که اثر منفی بر سلامت روان مادران، کودکان، خانواده و اجتماع دارد. این مطالعه به منظور تعیین شیوع خشونت خانگی علیه زنان در بندرعباس انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی – مقطعی روی ۵۰۰ زن مراجعه کننده به بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس انجام شد. اعمال خشونت، محدودیت و صدمات جسمی از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید.
یافته ها: ۴۶۰ نفر (۹۲ درصد) از زنان مورد خشونت خانگی قرار گرفته بودند. میانگین سنی زنان ۳۳٫۸±۸٫۶۴ سال و میانگین مدت ازدواج آنان ۱۰٫۵۳±۷٫۸۳ سال بود. ۳۸۹ نفر (۷۷٫۸ درصد) خانه دار و ۱۰۲ نفر (۲۰٫۴ درصد) کارمند بودند و ۹ نفر (۱٫۸ درصد) شغل آزاد داشتند. ۱۴ نفر (۲٫۸ درصد) سابقه اعتیاد را ذکر نمودند. شایع ترین نوع خشونت علیه زنان، خشونت روانی (۵۴ درصد) بود و خشونت کلامی، فیزیکی و جنسی به ترتیب با مقادیر ۳۱ درصد، ۲۴٫۸ درصد و ۶٫۸ درصد در رتبه های بعدی قرار داشتند. دو عامل مهم اثرگذار بر خشونت خانگی سطح تحصیلات و اعتیاد در خانواده بود.
نتیجه گیری: خشونت روانی فراوان ترین نوع خشونت خانگی بود و با سطح تحصیلات و اعتیاد مرتبط بود.