مقاله شیوع حوادث خانگی غیرکشنده و عوامل مرتبط با آن در کودکان تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر اهواز: یک مطالعه پایلوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در حکیم از صفحه ۲۳۸ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: شیوع حوادث خانگی غیرکشنده و عوامل مرتبط با آن در کودکان تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر اهواز: یک مطالعه پایلوت
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوادث
مقاله کودکان
مقاله مراکز بهداشتی
مقاله اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوح جاه صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: قنواتی زاده آرام
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: دغلاوی میثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حوادث یکی از عوامل اصلی مرگ و ناتوانی کودکان در دنیا می باشد. مطالعات محدودی در مورد حوادث خانگی و عوامل مرتبط با آن، به خصوص در کودکان در کشور ما انجام شده است. این مطالعه با هدف بررسی شیوع و عوامل مرتبط با حوادث خانگی غیر کشنده در کودکان تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر اهواز انجام شد.
روش کار: در یک مطالعه پایلوت به طور مقطعی ۴۰۰ کودک زیر ۵ سال که جهت دریافت مراقبت های کودکان به ۱۲ مرکز بهداشتی شهر اهواز مراجعه کرده بودند در سال ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات از طریق مصاحبه با مادر و تکمیل پرسشنامه توسط پرسشگران آموزش دیده جمع آوری شد. ویژگی های حادثه بر اساس راهنمای سازمان جهانی بهداشت دسته بندی و کدگذاری شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارآماری SPSS16و آزمون آماری کای دو و رگرسیون لجستیک استفاده شد. این مطالعه پایلوت، مرحله اول بررسی شیوع حوادث در کودکان تحت پوشش مراکز بهداشتی استان خوزستان می باشد.
یافته ها: به طور کلی شیوع انواع حوادث در کودکان زیر ۵ سال، ۴۰% (۱۵۶ کودک) بود. شایع ترین نوع حادثه به ترتیب سقوط (۳۰٫۱%)، بلعیدن اجسام خارجی (۲۲%)، سوختگی (۱۶٫۸%) و مسمومیت (۱۱٫۴%) بود. نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد که نوع خانه (۱٫۳۴-۴٫۷۶، ۹۵%) OR=2.52 و سن کودک (۰٫۰۱-۰٫۸۱،%۹۵ CI ) OR=0.031 از عوامل مرتبط با حوادث می باشند (p<0.05).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه پایلوت نشان داد که شیوع حوادث در کودکان تحت پوشش مراکز بهداشتی نگران کننده است. سیستم مراقبت از حوادث در مراکز بهداشتی بایستی به عنوان جزئی از خدمات بهداشت مادر و کودک در نظر گرفته شود.