مقاله شیوع بیماری کبد چرب در کودکان و نوجوانان چاق مراجعه کننده به درمانگاه کودکان دانشگاه علوم پزشکی کاشان (۱۳۹۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۷۷ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: شیوع بیماری کبد چرب در کودکان و نوجوانان چاق مراجعه کننده به درمانگاه کودکان دانشگاه علوم پزشکی کاشان (۱۳۹۱)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری کبد چرب غیرالکلی
مقاله کودک
مقاله چاقی
مقاله استئاتو هپاتیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیاسی ارانی کبری
جناب آقای / سرکار خانم: حق شناس محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: طالاری حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کامران حامی
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی اردکانی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: چاقی در اطفال سبب افزایش خطر ابتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی می شود. با توجه به افزایش شیوع چاقی در ایران و جهان این مطالعه جهت تعیین شیوع بیماری کبد چرب در کودکان چاق مراجعه کننده به درمانگاه کودکان دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام گردید.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی ۳۰۶ کودک چاق در گروه سنی ۴ تا ۱۸ سال انجام شد. اطلاعات دموگرافیک، نوع شیر در دوران شیر خواری و نیز وزن، قد، دورکمر و فشارخون ثبت گردید. سونوگرافی کبد جهت تعیین شواهد سونوگرافیک کبد چرب انجام شد و بررسی های آزمایشگاهی شامل قند خون ناشتا، انسولین، پروفایل لیپیدهای سرم و آنزیم های کبدی انجام شد.
یافته ها: در کل ۳۰۶ کودک چاق (۱۷۸ دختر و ۱۲۸ پسر) با متوسط سنی ۹٫۵۵±۲٫۳ سال مورد مطالعه قرار گرفتند. کبد چرب در ۱۶۳ نفر (%۵۵٫۳) آن ها با سونوگرافی مشخص گردید (%۹۲٫۵ کبد چرب درجه یک و %۷٫۵ کبد چرب درجه دو). متوسط اندکس توده بدنی (BMI) در کودکان فاقد کبد چرب ۲۴٫۶±۳٫۳ و در کودکان مبتلا به کبدچرب درجه یک ۲۷٫۶±۴٫۶ و در افراد با کبد چرب درجه دو ۲۹٫۶±۴٫۴ بود. کودکان مبتلا به کبد چرب سطح بالاتری از انسولین، تری گلیسرید و SGPT و سطح پایینتری از HDL داشتند.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که بیش از نیمی از کودکان چاق مبتلا به کبد چرب هستند. با توجه به افزایش بروز چاقی و شیوع فزاینده کبد چرب در ایران و جهان به کارگیری روش هایی جهت تغییر شیوه زندگی و رژیم غذایی مناسب برای کاهش وزن کودکان و طراحی مطالعات مناسب برای درمان کبد چرب ضروری است.