مقاله شیوع اختلالات شنوایی در کودکان ۳ تا ۶ ساله مهد کودک های شهر همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۰۸۷ تا ۱۰۹۴ منتشر شده است.
نام: شیوع اختلالات شنوایی در کودکان ۳ تا ۶ ساله مهد کودک های شهر همدان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات شنوایی
مقاله غربالگری
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری عطاء
جناب آقای / سرکار خانم: راشدی‌ وحید
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هر گونه نقص قابل توجه در عملکرد حس شنوایی، مشکلاتی را در برقراری ارتباط و سازگاری با محیط ایجاد می کند. هدف از انجام این مطالعه، تعیین شیوع اختلالات شنوایی در کودکان سنین ۳ تا ۶ ساله مهد کودک های شهر همدان در سال ۱۳۹۱ بود.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و به روش مقطعی بر روی ۳۴۵ کودک (۱۸۵ دختر و ۱۶۰ پسر) انجام گرفت. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. پس از تکمیل برگه آگاهی از وجود کم شنوایی توسط والدین و مربیان، معاینه اتوسکوپی، آزمون Immittance و غربالگری تون خالص صورت گرفت.
یافته ها: ۱۱٫۶ درصد حالت های ناهنجار مجرای گوش، ۲۲٫۶ درصد اختلال پرده تمپان، ۲۲٫۸ درصد تمپانوگرام ناهنجار، ۲۸٫۷ درصد عدم وجود رفلکس صوتی و ۱۱٫۹ درصد کم شنوایی مشاهده شد. کم شنوایی در ۱۰٫۳ درصد موارد از نوع انتقالی، ۱٫۳ درصد از نوع حسی – عصبی و در ۰٫۳ درصد از نوع آمیخته بود. در ۱۱٫۹ درصد از کودکان دارای کم شنوایی، کم شنوایی خفیف تا متوسط مشاهده گردید و هیچ موردی از کم شنوایی شدید و عمیق مشاهده نشد. ۹۶ نفر از کودکان (۲۷٫۸ درصد) نیازمند اقدامات درمانی و ۶ نفر (۱٫۷ درصد) نیازمند اقدامات توان بخشی بودند. میزان آگاهی والدین (۲٫۳ درصد) و مربیان (۱٫۶ درصد) از وجود کم شنوایی در سطح پایینی قرار داشت.
نتیجه گیری: نظر به وجود درصد بالایی از کودکان نیازمند به اقدامات درمانی، تاثیر اختلالات شنوایی بر یادگیری کودکان در سنین پایین و اهمیت تشخیص و مداخله زودهنگام در موارد وجود کم شنوایی، اجرای برنامه های توان بخشی شنوایی، آگاه نمودن مسوولین، مربیان مهد کودک ها و والدین کودکان و انجام دوره ای برنامه غربالگری شنوایی در سنین پایین پیشنهاد می شود.