مقاله شیوع آسیب ویژه زبان در کودکان ۵ ساله شهر سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در کومش از صفحه ۱۸۲ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: شیوع آسیب ویژه زبان در کودکان ۵ ساله شهر سمنان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد و تکامل زبان
مقاله شیوع
مقاله پیش دبستانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مهری
جناب آقای / سرکار خانم: سعدالهی علی
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی راهب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: این مطالعه به سنجش شیوع آسیب ویژه زبان در کودکان ۵ ساله شهر سمنان می پردازد. آسیب ویژه زبان به شرایطی اطلاق می شود که کودک در حوزه توانایی های زبانی مشکلات قابل توجهی نشان داده در حالی که از شنوایی و هوش غیر کلامی طبیعی برخوردار است و علائم واضحی از صدمات عصبی و مشکلات عاطفی نشان نمی دهد.
مواد و روش ها: مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده و ۴۳۶ کودک ۵ ساله (۲۲۱ پسر و ۲۱۵ دختر) حاضر در تمام مراکز پیش دبستانی دولتی و غیر دولتی شهر سمنان در سال ۱۳۸۹ در طی دو مرحله بررسی شدند. مرحله اول با هدف غربال گری اختلال ویژه زبان از والدین درخواست شد تا اطلاعات مربوط به رشد کودک در حوزه های حرکت، گفتار و زبان، شنوایی، سوابق خانوادگی آسیب زبان و یادگیری را در پرسش نامه ای، ثبت کنند. در این غربال گری ۱۹ کودک به عنوان مشکوک به آسیب ویژه زبان شناسایی شدند. در مرحله دوم به منظور تشخیص نهایی با ضبط و تحلیل نمونه گفتار به مقایسه برخی شاخص های عمده رشد زبان این گروه با ۱۹ کودک همتای طبیعی پرداخته تا پس از تشخیص، شیوع آن مشخص شود.
یافته ها: شیوع آسیب به طور کلی ۳٫۴۴ درصد تخمین زده شد که میزان آن در پسران ۳٫۶۱ درصد و در دختران ۳٫۲۵ درصد بود.
نتیجه گیری: میزان شیوع کلی به دست آمده از این مطالعه، کم تر از مقادیری است که برخی از مطالعات صورت گرفته در زبان انگلیسی به آن اشاره کردند. در توزیع اختلال به تفکیک جنس نیز سهم دختران از آسیب ویژه زبان تقریباً معادل سهم پسران بود. تفاوت یافته های این مطالعه ممکن است به ماهیت ویژه زبان فارسی از نظر مشخصه های واژ نحوی، تعداد و تنوع تک واژها، تکیه به اطلاعات والدین در خصوص غربال گری، و ویژگی های جامعه شناختی کشور ایران مربوط شود.