مقاله شیوع، شدت و تظاهرات بالینی سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۳۴ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: شیوع، شدت و تظاهرات بالینی سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی اراک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم پیش از قاعدگی
مقاله شیوع
مقاله تظاهرات بالینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری فراهانی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی عباسعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سندرم پیش از قاعدگی یکی از مشکلات شایع در سنین تولیدمثلی زنان با مجموعه ای از علائم فیزیکی و روانی است، که به اشکال ضعیف، متوسط و شدید بروز می کند. با توجه به نتایج متفاوت تحقیقات انجام شده در این زمینه، این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع، شدت و تظاهرات بالینی سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی اراک صورت گرفت.
روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی روی ۵۰۰ دانشجوی ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۸۸ انجام شد. فرم خلاصه شده ارزیابی سندرم پیش از قاعدگی ۱۰ آیتمی و پرسشنامه سنجش استرس، اضطراب و افسردگی (DASS 21) توسط واحدهای پژوهشی تکمیل گردید.
یافته ها: میانگین سنی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش ۲۱٫۴۷±۲٫۵۵ سال بود. %۹۶٫۶ از افراد شرکت کننده در مطالعه دارای درجاتی از علائم سندرم پیش از قاعدگی بودند. فراوانی شدت سندرم پیش از قاعدگی برحسب درجه خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید به ترتیب %۵۲٫۲، %۳۸٫۸، %۵٫۲ و %۰٫۶ برآورد شد. از میان علائم گزارش شده؛ سندرم پیش از قاعدگی نظیر استرس، برافروختگی، تحریک پذیری، افسردگی، حساسیت پستان ها، کمردرد، افزایش وزن، درد شکم، نفخ و علائم روانی نسبت به علائم جسمی، شیوع بیشتری داشت.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، از آنجایی که سندرم پیش از قاعدگی یکی از مشکلات شایع سنین تولیدمثلی زنان بوده و اثرات زیانباری بر روی کیفیت زندگی آنان دارد، لذا باید راهکارهای پیشگیری کننده و درمانی جهت حل این مساله ارائه گردد.