مقاله شیوع، دلایل مصرف و منابع کسب اطلاعات در مورد مکمل های غذایی – ورزشی در ورزشکاران رشته های مختلف شهر تبریز (۱۳۸۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۷۷ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: شیوع، دلایل مصرف و منابع کسب اطلاعات در مورد مکمل های غذایی – ورزشی در ورزشکاران رشته های مختلف شهر تبریز (۱۳۸۹)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکمل غذایی
مقاله اطلاعات تغذیه ای
مقاله مربی
مقاله ورزشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حضوری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: احتشامی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حق روان سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: آذرپیرا آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف تعیین شیوع مصرف مکمل های غذایی و دیگر عوامل موثر بر مصرف مکمل ها در ورزشکاران شهر تبریز انجام گرفت. به این منظور، ۱۵۰ ورزشکار رشته های مختلف ورزشی در پژوهش حاضر شدند. پرسشنامه ای با ۱۷ سوال برای بررسی رشته و سابقه ورزشی، دلایل مصرف و منبع اطلاعات و مراکز تهیه مکمل ها به کار برده شد. در زمان اجرای پژوهش ۴۵ درصد ورزشکاران حداقل یک مکمل مصرف می کردند و ۲۱ درصد آنان سابقه مصرف مکمل های غذایی را داشتند. رایج ترین مکمل های مصرفی، کراتین، مکمل های پروتئینی و مولتی ویتامین بود. تامین نیازهای تغذیه ای اصلی ترین دلیل مصرف مکمل ذکر شد. مصرف مکمل در رشته های مختلف ورزشی به طور معناداری متفاوت بود. ۳۴ درصد آزمودنی ها، مربیان را بهترین منبع کسب اطلاعات در مورد مکمل ها دانسته اند. اغلب این ورزشکاران داروخانه را مرکز تهیه مکمل های مورد نیاز خویش عنوان کردند. یافته های این پژوهش با نتایج دیگر پژوهش ها همسوست و بیانگر شیوع زیاد مصرف مکمل های غذایی در ورزشکاران است.