مقاله شیمی کانی ها و سنگ شناسی توده های گابرویی مجموعه افیولیتی جنوب شرق سلطان آباد سبزوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۳۲۳ تا ۳۳۶ منتشر شده است.
نام: شیمی کانی ها و سنگ شناسی توده های گابرویی مجموعه افیولیتی جنوب شرق سلطان آباد سبزوار
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گابرو
مقاله قوس- آتشفشانی
مقاله شیمی کانی ها
مقاله زمین دما- فشار سنجی
مقاله افیولیت
مقاله سبزوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شورگشتی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: همام سیدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ملک زاده شفارودی آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مجموعه های گا برویی جنوب شرق سلطان آباد در ۳۵ کیلومتری شرق شهرستان سبزوار واقع شده و از لحاظ تقسیم بندی زمین ساختی، بخشی از زون افیولیتی سبزوار محسوب می شود. ترکیب این توده های آذرین درونی از گا برو تا گا برو دیوریت متغیر است. کانی های اصلی عبارتند از سنگ های گا برویی شامل پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن از نوع اوژیت- دیوپسید و ارتوپیروکسن از نوع انستاتیت- هیپرستن و کا نی های فرعی شامل آپاتیت، اسفن، بیوتیت، و کا نی کدر (اکسیدهای مختلف آهن). از کانی های ثانوی می توان به سریسیت، کلریت، کربنات، ترمولیت و اکتینولیت ا شاره کرد. این توده ها بنابر نمودارهای ژئوشیمیایی تولئیتی و شبه رخشان تا پرآلومینی هستند. آمفیبول ها در گروه آمفیبول های کلسیم دار قرار می گیرند بررسی های کانی شناسی، زمین دما سنجی پیروکسن ها، آمفیبول ها و پلاژیوکلازهای ناحیه مورد بررسی نشان می دهد که دمای تشکیل توده های گابرویی ۱۰۰۰ تا ۱۳۵۰ درجه سانتی گراد بوده است. بر اساس بررسی های ژئوشیمیایی، موقعیت زمین ساختی توده های گا برویی جنوب شرق سلطان آباد با بازالت های قوس آتشفشانی (CAB) قابل مقایسه است. با تکیه بر داده های ژئوشیمایی و روابط صحرایی خاستگاه ماگمایی مجموعه های پلوتونیکی باید ماگمایی مشتق از گوشته باشد. این ماگما از عناصر Ti، Nb و Ba تهی شدگی و از عناصر Rb و K غنی شدگی نشان می دهند که بیانگر تشکیل این سنگ ها در محیط فرورانش است.