سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید پورمسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
محمدرضا میگون پوری – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از نیازهایی که امروزه جر لاینفک زندگی بشر است، نیاز به حمل و نقل است. توسعه کمیت و کیفیت تولید و همچنین پیشرفت صنعت خودرو کاملا وابسته به توسعه فناوریهای ساخت و تولید است. تعقیب روند توسعه فناوریهای ساخت و تولید از جمله راه های شناسایی فرصتهای کارآفرینی فناورانه می باشد. هدف این پژوهش شناسایی فرصتهای کارآفرینی فناورانه در بکارگیری فناوریهای نوین و نوظهور ساخت و تولید رد صنعت خودرو سازی ایران است. بدین منظور شناسایی فرصت با پیگیری دو بعد کاربرد و توسعه فرایندهای ساخت و تولید در خودرو سازی آغاز و مبتنی بر مدل شناسایی فرصت ماریسون در دو مرحله ی کنکاش محیطی و پیگیری روندها، انجام شده است. روش تحقیق کاربردی، آمیخته و از نوع تحقیقات غیر آزمایشگاهی است. نحوه گردآوری داده ها از دو حوزه داده های کیفی حاصل از مصاحبه نیمه ساختار یافته از خبرگان و داده های کمی از طریق پرسشنامه بوده است. جوامع آماری شامل ۹ نفر از خبرگان دانشگاهی، ۳۹ نفر از کارشناسان و مدیران خودرو است. نتایج پژوهش شناسایی و استخراج فرصتهای کارآفرینی در ابعاد ماکرو، میکرو نانو ساخت در سه بخش تولید خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین ایران است.