مقاله شوینده ها در درمان ریشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۵۷۶ تا ۵۸۶ منتشر شده است.
نام: شوینده ها در درمان ریشه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد ضد باکتریایی
مقاله کلرهگزیدین
مقاله درمان کانال ریشه
مقاله لایه اسمیر
مقاله هیپوکلریت سدیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادی نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: شکرانه علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از درمان ریشه، حذف عوامل بیماری زا از سیستم کانال ریشه دندانی است. پاک سازی و شکل دهی کانال ریشه دندان از مهم ترین مراحل درمان ریشه است. شستشوی کانال دندانی در حین پاک سازی و شکل دهی کانال ریشه باعث حذف میکروارگانیسم هایی می شود که به وسیله روش های فیزیکی قابل حذف نیستند. همچنین در حین آماده سازی کانال ریشه توسط وسایل دستی و چرخشی، لایه اسمیر ایجاد می شود که باید به وسیله شوینده ها حذف شود. در این مقاله مروری، به بررسی شوینده ها از نظر خصوصیات شیمیایی، زیست شناسی و چگونگی استفاده موثر و ایمن آن ها پرداخته شده است و اطلاعاتی در مورد پیشرفت های اخیر در مورد شوینده های کانال ریشه ارایه گردیده است. همچنین شوینده ها از نظر اثر بر روی میکروارگانیسم ها و اثر روی لایه اسمیر بررسی شده اند.
شرح مقاله: در این مطالعه مروری از مقالات ناشی از جستجو در منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی PubMed ، ISI Web of science، Scopus و موتور جستجوی Google تا پایان سال ۲۰۱۱ با استفاده از کلید واژه های درمان کانال ریشه، شوینده، ضد باکتریایی، کلرهگزیدین، لایه اسمیر و هیپوکلریت سدیم استفاده شده است.
یافته ها: مواد مختلفی به عنوان شوینده های کانال ریشه معرفی شده اند. هر چند هیپوکلریت سدیم شایع ترین ماده مورد استفاده در درمان ریشه علیه میکروارگانیسم های کانال دندانی است، ولی به مانند سایر شوینده ها معایب و محدودیت های خود را دارد و قادر به حذف لایه اسمیر به صورت کامل نیست. بنابراین هیچ شوینده ای به تنهایی نمی تواند همه خصوصیات یک محلول شوینده مناسب را فراهم کند.
نتیجه گیری: به منظور حذف میکروارگانیسم های کانال ریشه و همچنین لایه اسمیر استفاده از دو یا تعدادی چند از شوینده ها با توالی مناسب پیشنهاد می شود. استفاده از کلرهگزیدین به عنوان شوینده نهایی دارای اثر ماندگاری است.