سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طاهره اسلام زاده – زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه شیراز
محمد زارع – زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه شیراز

چکیده:

در این پژوهش ، چند گونه گیاهی از نوع شورست ها در منطقه ای آلوده به انواع فلزات سنگین در منطقه باتلاق شود د رحاسیه دریاچه مهارلو در جنوب شرقی شیراز زیندگی می کنند به منظور سنجش زدودن فلزات سنگین از آب زیر زمینی مطالعه شد. چهار نوع فلز سنگین در نمونه های اب زیر زمینی در منطقه بدون پوشش گیاهی و در نواحی پوشش این گیاهان مورد بررسی قرار گرفت. میزان فلزات سنگین آهن، نیکل، کامیوم و سرب، در نمونه های آب زیر زمینی در منطقه عاری از گیاه و نیز در آب زیر زمینی مناطقی که زیر پوشش هر یک از گیاهان مورد مطالعه قرار داشت بررسی شد. نتایج نشان داد که گیاه، سودا (Suaeda aegyptiaca) تا حد ۹۰% برای پارک سازی سرب توانایی دارد. ضمنا گیاهان مورد مطالعه ، در پاک سازی آب زیر زمینی اثر گذار هستند.