سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیف اله فلاح – استادیاران اگرواکولوژی
شجاع قربانی دشتکی – استادیار خاکشناسی
محسن شکرگذاردارابی – کارشناسی ارشد اگرواکولوژی

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی وضعیت شورشدن منابع آب زیرزمینی دشت داراب درسال ۱۳۸۹ انجام گرفت بدین منظور اطلاعات اندازه گیری شده ۱۴حلقه چاه درسال ۱۳۸۷تا۱۳۸۹ و آمار بارندگی سالهای ۷۳تا۸۸ مورد تحلیل قرارگرفت نتایج نشان داد که طی این دوره میزان بارش روند نزولی داشته است افزایش سطح زیرکشت و مازاد مصرف کودهای شیمیایی و بخصوص کود اوره باعث افزایش رشد رویشی و شوری خاک شده که این موضوع نیز یکی دیگر از دلایل افزایش مصرف آب درسالهای اخیر می باشد بررسی تغییرات سالیانه EC,PH آب دراین ۱۴حلقه چاه نشان دهنده افزایش سالیانه این عوامل درمنابع آب این مناطق بود بطور کلی افزایش شوری و اسیدیته آبهای این دشت نشانگر ناپایداری منابع آب و تهدید بیابان زایی اراضی کشاورزی منطقه حاضر می باشد.