سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش افغانستان و انتخابات شورای ملی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدظاهر اکبری –

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل اجتماعی و اساسی ترین پایه های استواری نظام حکومت از نظر اسلام گسترش دامنه مشورت درتمامی ابعاد زندگی از جمله شئون سیاسی اجتماعی است تا آنجا که مشورت درانظام اسلامی یک اصل و پایه است بویژه مسئولان امر صریحا دستور مشاورت دارند خداوند پیامبر اسلام را مخاطب قرار داده می فرماید درکارها با آنها مشورت کن اما هنگامی که تصمیم گرفتی قاطع باش و برخدا توکل کن زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد قران کریم درتوصیف مومنان می فرماید وکارهایشان به طریق مشورت درمیان آنها صورت میگیرد. خداوند دراین ایه مومنانی را مورد ستایش قرار داده که درتمام ابعاد حیات فردی اجتماعی شیوه مشورت را پیشه خود قرار میدهند درعین حالیکه رابطه تنگاتنگ میان ایمان و ضرورت مشورت را به عنوان یک دستور شرعی گوشزد می کند چون کارها به ویژه امور مربوط به مسائل جامعه اگر با مشورت انجام گیرد احتمال خطای آن کمتر است. شورا ومشورت یک اصل عقلایی و رایج درمیان دانایان و عقلای عالم است اهمیت و نقش مشورت درمسائل مختلف به ویژه مسائل مهم و پیچیده اجتماعی که افراد به تنهایی از شناخت همه زوایای مساله ناتوان اند نیاز به اقامه دلیل ندارد زیرا مشورت و استفاده ازنظرات دیگران سبب می شود که زوایای مختلف مساله روشن تر و کجی های آن برطرف گردد.