سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش افغانستان و انتخابات شورای ملی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

نصرالله انصاری –

چکیده:

پروژه توسعه به خصوص توسعه اقتصادی امروزه به عنوان یکی از امال و آرزوهای کشورهای مختلف درحال توسعه و یا توسعه نیافته مطرح است هرکشور به نوعی تلاش دارد که از کاروان توسعه عقب نماند و با استفاده ازتمام ظرفیت و پتانسیل موجود هرچه سریع تر خود را باشاخصهای توسعه وفق دهد کشور افغانستان نیز با همه مشکلاتی که دارد از این قاعده ج هانی مستثنا نیست و حداقل بهتوسعه اقتصادی به عنوان یکی از آرزوهای خود اهمیت قائل است دراین نوشتار که هدف آن بررسی نقش شورای ملی درتوسعه اقتصادی کشور است سعی می شود ضمن ارایه تعریف کامل از شورای ملی توسعه و توسعه اقتصادی همچنین تبیین جایگاه فعلی افغانستان از نظر توسعه یافتگی پیش نیازهای توسعه اقتصادی شاخصهای توسعه استراتژی های توسعه و عوامل موثربرتوسعه اقتصادیدرکشور به تبیین نقش و جایگاه این شورا درفرایند توسعه پرداخته شود.