سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد آبانگاه – وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا
سعید آبانگاه – دانشجوی فقه وحقوق دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

شورای حل اختلاف با هدف دست یابی به فرهنگ صلح و سازش و در نتیجه کاهش دعاوی ارجاعی به دادگستری پا به عرصه وجود نهاده است اما تدوین کنندگان قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۸ به نحوی مبادرت به نگارش مواد آن کرده اند که از این نهاد به جای نهاد صلح و سازش یک نهاد دادرسی همعرض با دادگستری ساخته اند. نهادی که می توانست طلایه دار خصوصی سازی عدالت باشد ساختارش بگونه ای است که با اصول و زیربنای یک نهاد مردمی در تضاد است؛ بدان گونه که بار دیگر عدالت دولت محور در قالبی دیگر خود را نشان می دهد گرچه تحت شعارهایی نظیر توسعه مشارکت های مردمی ، حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص شکل گرفته باشد.