سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صدیقه جوان – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت معلم تهران
مصطفی خرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

عدالت ترمیمی، شیوه جدیدی در عدالت کیفری است که بر خلاف شیوه های سنتی، همچون عدالت سزادهنده و عدالت بازپروری، تلاش می کند مسائل ناشی از ارتکاب جرم را با مشارکت فعال بزهدیده و جامعه محلی و نیز بزهکار، از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. با ایجاد شوراهای حل اختلاف به موجب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، اصلاح ذات البین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی، یکی از وظایف شوراهای حل اختلاف قرار داده شده است. لذا یکی از برنامههای مهم این نهاد ایجاد صلح و آشتی و دوستی بین طرفین اختلاف از طریق ترمیم و جبران خسارتهای وارد شده است. این مقاله ضمن بررسی جایگاه نهاد شورای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش بین طرفین و ویژگیهای آن، به امکان تطبیق عدالت ترمیمی بر آن می پردازد.