مقاله شورای فرهنگ عمومی و تاثیر مصوبه های آن بر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات فرهنگ – ارتباطات از صفحه ۵۷ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: شورای فرهنگ عمومی و تاثیر مصوبه های آن بر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شورای فرهنگ عمومی
مقاله امور فرهنگی
مقاله سیاست گذاری فرهنگی
مقاله برنامه ریزی فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقتدایی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: راعی کبری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله جایگاه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان در ساماندهی امور فرهنگی مطالعه شده و بررسی وضعیت سیاست گذاری و برنامه ریزی در مصوبه های شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان در سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۹ داده های پژوهش را تشکیل می دهد.
روش بررسی، تحلیل محتوای مصوبه های شورای فرهنگ عمومی با استفاده از آزمون های «خی دو» و «دو جمله ای» رابطه بین نوع مصوبه ها بر اساس آیین نامه شورا و سیاست گذاری و برنامه ریزی با ساماندهی امور فرهنگی سنجیده شده است.
نتایج نشان داد که بین مصوبه های مربوط به سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی با ساماندهی امور فرهنگی رابطه مستقیم وجود داشت؛ همچنین نیمی از مصوبه های شورای فرهنگ عمومی در امر سیاست گذاری فرهنگی، مرتبط و در وظیفه برنامه ریزی، بیشتر مصوبه ها نامرتبط با وظایف شورا بودند.