سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین ایمانی جاجرمی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده:

شورا هیاتی استک ه درنظرام جمهوری اسلامی ایران به سه شکل شورا یملی یعنی مجلس شورای اسلامی شورای حکومتی یا دولتی مانند شورای نگهبان شورای رهبری شورای عالی امنیت ملی و شورای محلی وجود دارد جعفری لنگرودی ۱۳۷۴ طبق قانون اساسی شوراهای محلی باید درسطح روستا تا استان برمبنای انتخاب مردم تشکیل شود شورای شهر به عنوان یکی از مصادیق شوراهای محلی هیاتی استکه برمبنای ارای ماخوذه درحوزه انتخابیه تشکیل میگردد تا درحدود قوانین و مقررات به اداره امور شهر بپردازد این هیات سازمانی محلی است که با داشتن شخصیت حقوقی مستقل اختیار و صلاحیت اداره بخشی از امور ونیازمندیهای عمومی مربوط به شهر را به عنوان نهادی ناظر و تصمیم گیرنده به عهده دارد قاسمی حامد تشکیل شوراهای محلی نشانگر سیاست دمکراتیک کردن اداره شهرها و روستاها از ناحیه دولت مرکزی است انتظار آن است که با برخورداری از سازمان دمکراتیک محلی و مشارکت مردم محل توسعه نیافتگی شهری و روستایی موجود را تا اندازه زیادی به سمت توسعه یافتگی محلی و مشارکت مردم محل توسعه نیافتگی شهری و روستایی موجود را تا اندازه ای زیاد به سمت توسعه یافتگی از نوع پایین به بالا هدایت کرد