سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اشرف بروجردی – عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده:

شوراهای فرادست درمجموعه ساختار نظام جمهوری اسلامی جایگاه تعریف شده مبهمی دارند که سلائق مختلف می توانند با تفسیر به رای خود درجهت تضعیف و یا تقویت انها گام برداردآسیب شناسی شوراها نشان از آن دارد که این نهاد هم برخوردار از فرصت های متناسب جهت ارتقا سطح تصمیمات محلی افزایش تعلق خاطر مردم به نظام و ثبات درمدیریت کشور باشد و درهمان حال تهدیداتی همچون نادیده گرفتن جایگاه آنها توسط مدیران ارشد نظام قرارگرفتن شوراها به عنوان بخشی از حاکمیت قوه مجریه و ناکارآمدی وظیفه نظارتی آنها بربخشهای اجرایی کشور می باشد بنابراین ضروری استکه هم قوانینبه مدد آنها بیاید و هم خود اعضا شورا از توانمندی کافی و لازم جهت اخذ تصمیمات کارآمد برخوردار باشد