سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مسعود بیابانی – کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده:

تشکیل شوراهای اسلامی شهروروستا درایران تجربه ای نو برای نهادینه شدن مردم سالاری است اگرچه ساختار حقوقی کنونی ایران تضییقات مهم و متعددی براصل شوراها وارد کردها ست اما با وجود این تثبیت این نهاد میتواند در نهادینه شدن مشارکت و مردم سالاری موثر بیفتد مقاله حاضر باتوجه دادن به ضرورت وجود جامعه مدنی دردنیای مدرن و با عنایت به ویژگیهای تاریخی جامعه ایرانی به ضعف جامعه مدنی درایران اشاره می نماید و نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا را درتقویت جامعه مدنی بررسی می نماید نتیجه آنکه شوراها اگرچه یکی از نهادهای حاکمیتی اند اما نزدیکترین این نهادها به جامعه مدنی محسوب می شوند و بنابراین می توان درتقویت این جامعه نقش موثری ایفا نمایند.