سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

چکیده:

در بسیاری از معادن به جهت سهولت در حمل و نقل و جابجایی ، خروجی های متفاوت مواد در نزدیکی یکدیگر قرار می گیرند. بتابراین با توجه به قرارگیری این گونه معادن در مناطق باز و عمدتا بیابانی و در معرض وزشباد و طوفان ، دو نکته مورد توجه قرار می گیرد، یکی گرد و غبار حاصل از ریزش مواد از خطوط خروجی و دیگری احتمال ترکیب شدن مواد متفاوت در خروجی های نزدیک به یکدیگر. سیستم شوت تلسکوپیTELESCOPIC CHUT به منظور جلوگیری از ایجاد گرد وغبار و ترکیب شدن مواد در خطوط خروجی این گونه معادن و همچنین اسکله های بارگیری قابل استفاده می باشد. باتوجه به اینکه طراحی و ساخت این شوت ها در داخل کشور انجام نمی شود ، در تحقیق انجام شده ابتدا به بررسی انواع شوت های موجود پرداخته شد سپس با توجه به کارائی مورد نیاز و امکاناتموجود جهت ساخت داخل کشور ، طراحی نمونه ای انجام شد که منجر به ساخت و ارائه آن در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران در مهر ماه ۱۳۸۸ در شرکت فکور مغناطیس اسپاداناگردید. در ارائه پژوهش با تغییرات در قسمت کنترل سیستم مکانیکال در سال ۱۳۹۰ ، نمونه ائی طراحی و پس از بررسی و تأئید آن بر اساس محاسبات و طراحی های انجام شده ساخته شد.