سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا اسمعیل بیگ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

تفاوت در اختلاف ضخامت و مقایسه زیست زونهای سازندگورپی دردویال شمال شرقی وجنوب غربی تاقدیس سپیدار (واقع در زاگرس چین خورده)، منجربه تشخیص مرز گسله سازند سروک با گورپی در یال جنوب غربی این تاقدیس شد. این گسل باعث حذف حدود ۱۳۹ متر از ابتدای سازندگورپی شده که دربرگیرنده زیست زونهای سانتونین و بخش عمده کامپانین می باشد