سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا ابراهیمی – دانشگاه اصفهان
سیدمحسن طباطبائی منش –
مرتضی شریفی –

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ۰۷۱ کیلومتری اصفهان، در شرق روستای نابر و در زون ارومیه – دختر قرار دارد. سنگ های آتشفشاانی این منطقه به سن ائوسن بوده و ترکیب اسیدی تا حدواسط دارند و دارای ماهیا کالاآ آللاالن مای باشاند . بار اساام مطالعاتپتروگرافی فنوکریس های پلاژیوکلاز، هورنبلند، کلینوپیروکسن، بیوتی و کوارتز کانی های اصلی این سنگ ها را تشالی مای دهند. حضور پلاژیوکلازها و کوارتزهای دارای خوردگی خلیجی با حاشیه های گرد شده، پلاژیوکلازهای دارای زونینگ نوسانی و معلوم، باف غربالی و حاشیه غبارآلود نشان دهنده باف های عدم تعادل اس و به عنوان شاهدی بر وقوع اختلاط ماگمایی در نظر گرفته می شود