سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه مهرانفر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، باشگاه پژوهشگران جوان، اصفهان
علیخان نصراصفهانی – دکترای زمین شناسی اقتصادی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خو

چکیده:

توده نفوذی گرانیتوئیدی جنوب تیران، در غرب اصفهان واقع شده است و بخشی از زون ساختاری سنندج – سیرجان می باشد. این پلوتون با سن احتمالی ژوراسیک میانی سنگهای آتشفشانی – رسوبی ژوراسیک و قدیمی تر را قطعکرده است. ترکیب توده نفوذی از مونزوگرانیت تا تونالیت تغییر می کند. کانی های اصلی تشکیل دهنده این توده شامل: کوارتز ، پلاژیوکلاز ،فلدسپار آلکالن می باشدو کانی های فرومنیزین آن شامل بیوتیت و آمفیبول است . براساس مطالعات ژئوشیمیایی ، سنگهای این توده در محدوده ساب آلکالن،کالکوآلکالن، پرآلومین قرار گرفته اند. توده نفوذی جنوب تیران دارای روندی یکنواخت،مسطح و بطور کلی الگوی تفریق نیافته در توزیع عناصر HREES است ،در حالی که LREES غنی شدگی و تفریق یافتگی از خود نشان می دهند La/Yb)N= 7/70-10/90 ولی [(Gd/Yb)N=1/59 -2/07 وEu آنومالی منفی را از خود نشان می دهد. (Eu/Eu*= 0/38-0/53 جدایش فلدسپار از مذاب فلسیک موجب پیدایش آنومالی منفی Eu می گردد. نتایج مطالعات انجام شده پیشنهاد ذوب بخشی درجه بسیار کم گوه گوشته ای متاسوماتیسمی در یک رژیم زیر رانده طی زمان ژوراسیک میانی به بعد در زون سنندج – سیرجان و تشکیل ماگمای گرانیتی می باشد. اختلاط بسیار زیاد ماگمای گرانیتی با پوسته قاره ای طی فرآیند بالا آمدنباعث تغییر ماهیت ماگما تا حدودی گردیده است.