سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زری بلاغی – دانشجوی دکتری پترولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شا
محمود صادقیان – عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایرا
صمد شجاعت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، گروه زمین شناسی ، شاهرود، ایران

چکیده:

مجموعه دگرگونی دلبر در جنوب شرق شاهرود واقع شده است. در این مجموعه، سنگهای دگرگونی درجه پایین (فیلیتها و میکاشیستها) در بخش غرب و جنوب غرب منطقه و سنگهای دگرگونی درجه بالا دربخشهای شمال و شمال شرق منطقه رخنمون دارند. درجه دگرگونی در این سنگها به حد تشکیل گارنت وکیانیت رسیده و دگرگونی دما- فشار متوسط (تیپ بارووین) را متحمل شدهاند. این مجموعه توسط دایک های بازیک- حدواسط متعددی قطع شده است. افزایش دمای ناشی از نفوذ این ترکیبات به درون مجموعه دگرگونی درجه پایین باعث دگرگونی پیشرونده و تحول میکاشیستها به سمت گنیسها و در نهایت منجر به ذوب ترکیبات مختلف دگرگونی و میگماتیتزایی شده است. مذاب حاصل از ذوب این مجموعه، رگهها، بسته ها و تودههای گرانیتی کوچک مقیاسی را ایجاد کرده است. شواهد صحرایی و پتروگرافی، این تغییر و تحولات را مورد تأیید قرار میدهد.