سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اشرف ترکیان – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
لیلی ایزدی کیان – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مژگان رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی

چکیده:

در جنوب شرق قروه کردستان درشمال روستای پلوسرکان در محدوده ی بین طولهای ۴۷درجه ۵۲دقیقه تا ۴۷درجه و ۵۴دقیقه و عرض های ۳۵درجه و ۵ دقیقه تا ۳۵درجه و ۶دقیقه جغرافیایی گرانیت ها باترکیب کانی شناسی کوارتز آلکالی فلدسپار، پلاژیوکلاز، بیوتیت، مسکویت و با ۲۰ تا ۴۰ درصد دانه های ریز ماتریکس به شکل دایک و سیل در آمفیبول شیست ها تزریق شده اند این گرانیت ها به دو صورت دانه ریز آپلیتی و دانه درشت دیده میشوند از ساختارهای مزوسکوپی می توان به برگوارگی مشخص و قابل اندازه گیری چین غلافی و ساختار سیگما اشاره کرد از ساختارهای میکروسکوپی می توان به حاشیه فشاری در اطراف پلاژیوکلاز ریزساختار سیگما در ارتوز باندهای برشی S,C تبلور مجدد دینامیکی کوارتز و ارتوز نوارها و عدسی های چند بلوری از کوارتز اشاره کرد.