سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید محمد حسین رضوی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
فریبرز مسعودی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
منسرین فرح خواه – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

ر شمال شرق برغان سیلی با ترکیب گابرو تا مونزونیت مشهوربه سیل بنیان سد کرج برونزد دارد. براساس مشاهدات صحرایی و مطالعات میکروسکوپی از حاشیه به سمت مرکز این سیل روند تفریق مشاهده می شود. پلاژیوکلازها گاهی منطقه بندی دارند اما در بخش زیرین این سیل منطقه بندی پلاژیوکلازها از بین رفته ولی ماکل های آن حفظ شده است و بافت میرمکیت نیز در آنها مشاهده می شود. میرمیکت ها از نوع زائده ای هستند. کانی های فرومنیزین حرارت بالا نیز تجزیه شده اند ولی پلاژیوکلازها تقریبا سالم باقی مانده اند. نتایج تجزیه XRF سنگ، روند غیرخطی Rb-SiO2 و Na2O-K2O را نشان می دهد. چنین خصوصیات بافتی، کانی شناسی و ژئوشیمیایی بیانگر رخ دادن پدیده متاسوماتیسم دربخش زیرین سیل سدکرج است.