سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد برهمند – سازمان زمین شناسی و اآتشافات معدنی کشور، اداره زمین شناسی استان سمنا
محمد صفایی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اداره زمین شناسی استان سمنا

چکیده:

سازند قرمز زیرین در منطقه گرمسار میزبان تودههای بازیک نیمه عمیق متعددی میباشد . این توده ها دارای ترکیبات گابرویی تا دیوریتی بوده و در نمودارهای رده بندی شیمیایی در قلمرو گابرو – دیو ریت و سری آلکالن قرار می گیرند . در نمودارهای بهنجار شده ب ه کندریت و گوشته اولیه، غنی شدگی ازLREEs و LILEs تهی شدگی از HREEs نبود نابهنجاری Eu وجود نابهنجاری مثبت در عناصر Sr , Rb, K Ba, در همه نمونه ها و تهی شدگی شدید برخی نمونه ها از Nb و Ta و فقدان تهیشدگی آن ها از Ti و P از ویژگی های بارز این سنگهاست. این امر بیانگر آلایش پوستهای ماگمای مافیک گوشتهای سازنده این سنگهاست. این سنگ ها فاقد ویژگی های شاخص سنگ های وابسته به فرورانش بوده و بیشتر خصوصیات ماگماهای بازالتی آلکالن محیط های پشت کمانی BAB اولیه را نشان می دهند. نمودارهای مختلف تعیین محیط تکتونوم اگمایی، نیز وابستگی آن ها را به بازالتهای پشت کمانی، تأیید می کنند . به نظر می رسد که ماگمای بازیک اصلی و اولیه ی این سنگ ها، در یک محیط کششی پشت کمانی اولیه و از ذوب بخشی یک منبع گوشته ای غنی شده، در زیر لیتوسفر قاره ای ایران مرکزی در زمان الیگوسن پسین به وجود آمده و در بخش پایین سازند قرمز زیرین نفوذ کرده باشد.