سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم منانی – دانشگاه پیام نور
ناصر ارزانی –

چکیده:

تناوبی از رسوبات ماسه سنگی و مارنی لیتولوژی بخش گلکان ازسازند نایبند تریاس پسین را درشمال اصفهان تشایل می دهد . در لایه های ماسه سنگی شواه دی مننی بر اثرات طوفان در محیط کم عمق دریایی شلف وجود دارد که به صورت حوادث غیرعادی رسوبی باعث تشکیل لایه های ماسه سنگی ضخیم تا متوسط لایه تک حادثه ای single event bedsو یا لایه های ضخیم چند حادثه ای )amalgamated/ multihistory beds شده است لایه های تک حادثه ای معمولا درتناوب با مارن های ضخیم و یا به ندریت بصورت چندلایه ماسه سنگی برروی هم قرارگرفته اند لایه های چند حادثه ای که بصورت تک لایه و یا مجموعه ای از لایه ها رخنمون دارند هربخش از لایه قسمتی از واقعه رسوبگذاری را بطور ناقص نشان میدهد.