سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عفت مشهدی – دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم)،کرج،ایران
حمید میرزایی – دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، ایران

چکیده:

شواهد زمین شناسی نشان دهنده تغییرات آب و هوایی و محیطی در زمان های مختلف در بیابان های جهان هستند. این شواهد به صورت تغییر در رخساره های سنگی و محتوای فسیلی دیده می شود. بنابراین با بررسی وضعیت منطقه بیابانی از جهت چینه شناسی، فسیل شناسی، سنگ شناسی و ساختاری می توان به تاریخچه تکاملی بیابان ها پی برد. حاصل این بررسی ها در چند بیابان بزرگ جهان نشان داده است دامنه زمانی تغییرات آب و هوایی و محیطی می تواند کوتاه مدت در حد چند سال خشک یا تر باشد و یا شامل دوره های تحمل در حد دهه یا چند دهه باشد و یا دوره های زمانی گسترده تر شامل چند قرن یا هزاران سال مانند حوادث بزرگ پلیستوسن مرتبط با یخبندان یا بین یخبندان در عرض های بالاترباشد. و یا طولانی مدت مانند تغییرات زمین شناسی حدود چند میلیون سال مرتبط با انتقالات بزرگ در موقعیت قاره ها و تکتونیک عظیم و حوادث کوهزایی و شکل گیری حوضه اقیانوسی و سیستم های چرخشی مرتبط با آنها باشد.