سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
فریبرز مسعودی – دکتری، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
محمد پورمعافی – دکتری، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

منطقه علی آباد دمق در ٣۵ کیلومتری جنوب شرق همدان و در جنوب خاور گرانیتوئیدی الوند در داخل مجموعه دگرگونی همدان قرار دارد . در این منطقه انواع متنوعی از سنگ های دگرگونی با عناصر متنوع فابریک رخنمون دارد. در تناوب با شیست هایی با سنگ مادر پلیتی، آمفیبول شیست ها به همراه کربنات ها یافت شده اند. آمفیبول شیست ها از کوارتز، ترمولیت- اکتینولیت، درصد بسیار کمی پلاژیوکلاز و گارنت تشکیل شده اند . آمفیبول شیست ها میلونیتی شده و شواهد دگرریختی مانند ،Newgrain ،Subgrain خاموشی موجی در بلورهای کوارتز و خاموشی موجی جارویی در ترمولیت – اکتینولیت ها را نشان می دهند. شواهد یاد شده نشانگر تاثیر یک پهنه برشی در آمفیبول شیست های علی آباد دمق است . با توجه به گزارش شواهد پهنه برشی در گرانیت میلونیت های علی آباد دمق در فاصله چند کیلومتری، می توان یک پهنه برشی وسیع راستبر را در منطقه علی آباد دمق معرفی کرد که در سنگ های دگرگونی ناحیه ای و گرانیت میلونیت ها گسترش پیدا کرده است .