مقاله شهر کهن «ری» در بوف کور: بازخوانی عناصر فرهنگی، اجتماعی و جغرافیای تاریخی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در نقد ادبی از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: شهر کهن «ری» در بوف کور: بازخوانی عناصر فرهنگی، اجتماعی و جغرافیای تاریخی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبیات معاصر
مقاله بوف کور
مقاله جغرافیای تاریخی ری
مقاله داستان
مقاله صادق هدایت نقد و بازخوانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنلی کاووس
جناب آقای / سرکار خانم: نادری سیامک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صادق هدایت از نام دارترین داستان نویسان ایرانی و رمان بوف کور مهم ترین نوشته اوست. هدایت در حوزه های مختلف جغرافیای تاریخی و اقلیم شناسی شهرهای کهن ایران، مطالعات نسبتا گسترده ای داشته است که نمود پاره ای از این مطالعات را می توان آشکارا در برخی از آثار او از جمله بوف کور دید. تاکنون درباره بوف کور بسیار نوشته شده است. اما آن چه در این مقاله در کانون توجه قرار گرفته؛ همانندی توصیفات مکان قصه با موقعیت قدیم شهر ری، در سده های سه تا هفت هجری قمری ست. انطباق جغرافیای تاریخی ری با توصیفات بوف کور که برای نخستین بار به گونه ای مستند در این مقاله صورت پذیرفته-نشانه ای دیگر از دقت نظر هدایت در پرداخت داستانی بوف کور، و تاییدی ست بر این گفته ی او: «بوف کور پر از شگرد است و حساب و کتاب دقیق دارد». فضای این داستان به رغم پیچیدگی و بدعت، عناصری از جهان واقعیت را باز می تابد که به بخش مجزایی از ری سده های سوم تا هفتم قمری نظر دارد. در این مقاله همانندی توصیفات مکانی بوف کور با جغرافیای تاریخی شهر قدیم ری، بر پایه پنج عنصر اصلی: سازه های شهر، ویژگی های مدنی شهر، موقعیت تجاری شهر، توپوگرافی شهر و عناصر فرهنگی و اجتماعی آن، به طور دقیق بررسی و بازشناسی شد.