سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسنعلی لقایی – دانشیار دانشگاه تهران
مهری عباسی دینانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست

چکیده:

افزایش شهرنشینی تاثیرات عمیقی برمحیط طبیعی گذارده است فعالیت های انسانی موجب افزایش مصارف زمین تخریب زیستگاه ها و قطعه قطعه شدن اراضی و کاهش تنوع اکوسیستم ها گردیده است انسان نیاز دارد که تنوع زیستی را که خود منجر به کاهش آن گردیده حفظ و درصورت امکان افزایش دهد از این جهت طراحان محیط نقش مهم و موثری درحفظ تنوع گونه ای شهرها دارند طراحی محیط و منظر به عنوان یک شاخه نوپادرجهت افزایش و حفظ تنوع زیستی درجهان شناخت می شود ایده های نوین طراحی غالبا برمبنای طراحی پایدار و سیستمی محیط تاکیددارند یکی ازموارد طراحی پایدار محیط حفظ تنوع زیستی محیط است مکان یابی سایت های طراحی یکی ازمهمترین بخش طراحی می باشد زمین های متروک و خالی شهری سقفهای مسطح و سایت های تجاری درلبه شهرها پتانسیل بالایی درجهت افزایش و حفظ تنوع زیستی دارند همچنین رعایت اصولی طراحی چون انعطاف پذیری تنوع وحدت پیوستگی و مجاورت راهکارهای جزئی تری را درطراحی داخل این سایت ها ارایه میدهد.