سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمد نقی زاده – دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

زیبایی را مراتبی است که عالیترین آن زیبایی معقول است و بی گمان آگاهی و دانش و بری بودن از جهل و غفلت یکی از زیباترین مراتبش زیبایی معقول است به تبع آن عناصر و سیما و منظر متذکر و آگاهی دهنده و یادآور و هدایت کننده نیز واجد زیبایی معقول و حتی زیبایی محسوس خواهند بود در واقع سیمای متذکر هم دارای زیبای معقول و معنوی است و هم این که زیبایی محسوس و بصری را به نمایش می گذارد در کنار این موضوع و در جهت تبیین ارتباط سیما و منظر شهر با زیبایی تذکر توجه این نکته ضرورت دارد که اولا از منظر همه کسانی که در مورد هنر سخن گفته اند زیبایی نیز ارتباط غیرقابل انکاری با هنر دارد و ثانیا اکثریت قریب به اتفاق رشته ها و موضوعات و زمینه هایی که به ایجاد سیما و منظر شهری می انجامند مثل معماری معماری منظر، طراحی شهری، منظرسازی ، هنرهای تجسمی ، مبلمان شهری ، زیباسازی و امثالهم با هنر ارتباط دارند ویکی از مقاصد و زمینه های کارشان ارتباط با زیبایی و خلق زیبایی است.