سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بارزان حسن پور – دانشجو کارشناسی ارشد معماری
دیاکو حسن پور – کارشناسی معماری

چکیده:

کودکان آینده یک جامعه را می سازند و نحوه ی سپری شدن دوران کودکی، تأثیر مستقیمی بر شکل گیری ساختار شخصیتشان دارد. از آنجا که محیط تأثیر انکار ناپذیری بر شکل گیری ساختار شخصیتی انسان دارد، لذا معماری تأثیر غیر مستقیم برآینده جوامع دارد و می تواند عامل مهمی در راه سعادت آن به شمار آید. توجه به کودکان و نیاز های آنان در محیط شهری، اعم از آموزش، پرورش، رشد، تفریح و سرگرمی می تواند در زندگی فردای آنها نقش به سزایی داشته باشد. فضاها و مبلمان شهری طراحی شده مناسب با ابعاد وجودی کودک می تواند نقش بهترین استاد را برای تجربه کردن و آموختن درسهای بزرگ زندگی با دیگر جذابیت ها داشته باشد. شهر دوستدار کودک به طور عمده برای ایجاد فرصت برای کودکان در راستای شکل دادن و یا تغییر محیط پیرامون آنها می باشد. به عبارتی طرح های دوستدار کودک به دنبال اعطای حق شهروندی به کودکان و ایجاد بستری مناسب در محیط شهری برای سرگرمی و تفریح، آموزش و پرورش، رشد فکری و اجتماعی این افراد می باشد. دراین نوشتار (شهرستان مهاباد) به عنوان نمونه موردی و تمام کودکان ۷ تا ۱۲ سال این شهرستان به عنوان جامعه ی آماری مد نظر قرارگرفت. بر همین اساس ۱۱۲ نفر از دانش آموزان دختر و پسر(۶۰ پسر و ۵۲ دختر) دبستان پسرانه و دخترانه ی شاهد که برترین دبستان های این شهرستان در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ بود، به عنوان گروه هدف و به صورت تصادفی انتخاب شدند که از طریق مصاحبه و پرسشنامه به گرد آوری اطلاعات از این افراد پرداخته شد. یافته ها نشان داد در محیط مدرسه کودکان دوست دارند با محیطی شاد و جذاب مواجه شوند که بتواند اعم از آموزش و پرورش، نیازهایشان به تفریح و سرگرمی را نیز رفع کند. استاندارد سازی فضاها، مناسب سازی و به عبارتی بهسازی فضای مدارس با در نظر گیری ابعاد وجودی کودک می تواند بهترین کمک را در این راستا انجام دهد . در فضای کوچه کودکان نیاز به امنیت دارند و لازم است که بزرگسالان نیز، بیشتر نیاز کودکان به جنب وجوش در این فضاها را درک کنند . با ایجاد فضاهای مخصوص برای بازی های ورزشی مانند دهکده های ورزشی با ابعاد وجودی کودک و همچنین ایجاد سینمای کودک در محلات، میتوان علاوه بر آموزش و پرورش کودکان از این طریق، به رفع نیازهایشان نیز بپردازیم. وجود حیاط در خانه ها با در نظرگیری ابعاد وجودی کودک، برای کودکان بسیار مهم است. همچنین این افراد علاوه بر نیاز به وجود گلها و گیاهان در خانه، دوست دارند در اتاق هایشان فضای کافی برای انجام اموراتشان و رفع نیازهایشان داشته باشند.