سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

تروسکه پیرانی – مدرس دانشگاه علمی کاربردی ارومیه
بهاره حدادی – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

اساس و پایهزندگی نوین شهری روبه رشد،خلاقیت و استعدادپروری است.طراحان و برنامهریزان شهری باید بتوانند قابلیتهای زمانی و مکانی شهری را،در حصول کیفیات و کمیات مطلوب زندگی خلاقانه به کار کیرند.این امر تک بعدی نیست، بلکه چند متغیره است و مستلزم پژوهش و کنکاش و سرمایه گذاری فیزیکی و اقتصادی است.در این مقاله سعی شده است ،این مساْله را به چالش درآوریم و تمام ابعاد آن را روشن سازیم.در ابتدا به تعریف خلاقیت میپردازیم. سپس یکسری اصول را معرفی می کنیم که هر شهری برای افزایش محیط بالقوهْ خود و تبدیل آن به محیط بالفعل و مبتکر ،باید آنها را داشته باشد.در نهایت نتایج و ضروریات شهر خلاق را در ۸ سطح تفسیر و تبیین می کنیم. امید است که شاهد بازتاب تاثیرات مثبت این مقاله در طراحی و برنامه ریزی های محیطی و شهری باشیم.