سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدصادق سهیلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهر ی و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی
مهدی منتظرالحجه – دانشجوی دکتری شهرسازی

چکیده:

کشور ایران از جمله مناطق با پتانسیل بالا از نظر حادثه خیزی و مواجه شدن با بحران می باشد با این وجود امروزه شاهد آن هستیم که در کشور ما به آن اندازه که به اقدامات بعد از بحران توجه می شود به اقدامات قبل از بحران توجهی نمی شود و همین موضوع باعث افزایش میزان خسارات مالی و جانی شده که در طی بروز بلایای مختلف درکشور به بار آمده است دراین پژوهش سعی شده تا با بررسی نظری رویکرد شهر تاب آور و ابعاد و اصول این رویکرد بتوان از آن بهره مناسبی برد و گامی موثر در راستای ارتقا مدیریت بحران درایران برداشت.