سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود داودی نژاد مقدم – کارشناس ارشد شهر سازی- عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران
بهاره مجربی – دانشجوی دکتری شهرسازی- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
سمیه دبیری – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، موسسه آموزش عالی خاوران

چکیده:

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع جهان که نقش عمد های در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها و توسعه اقتصادی آنها دارد، مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. مطالعات آماری نشان می دهد تأثیر اقتصادی این صنعت به حدی قابل ملاحظه است که حدوداً مخارج هفت درصد از سرمایه جهان را در بر می گیرد . هرچند مرور بر تاریخ و پیشینه صنعت جهانگردی نشان میدهد که ظهور و فعال شدن جهانگردی و گردشگری مرهون توسعه حمل و نقل در دنیای امروزی بوده، اما باید به این نکته اشاره کرد که دیگر دوره سفرهای طولانی و خسته کننده به کمک فناوری به پایان رسیده است. لذا متخصصین این صنعت با توجه به شناخت و آگاهی ویژه خود، اذعان دارند که توسعه گردشگری بدون پیشرفت و توسعه زیرساختها و ارکان آن به هیچ عنوان میسر نمی گردد و با توجه به نیازهای روز، یکی از زیرساختهای مهم این عرصه با استفاده از فناوری اطلاعات، تدوین یک سند استاندارد برای شهر الکترونیکی است که در آن تمامی نیازسنجیها و پیش بینیهای لازم برای تأمین خواستههای گردشگران انجام شود. با این توصیف در این مقاله سعی شده با شناخت شهر الکترونیک و گردشگری مجازی و مسائل مربوط به آن، بتوان راهی را برای توسعه گردشگری الکترونیک با توجه به نقش شهر الکترونیک، پیدا کنیم.