سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه سعیدی – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

اقلیمی کردن و زنده سازی شهرهای موجود و جهت دهی توسعه شهری به صورت پایدار یکی از اولویت های ضروری حرکت جهانی پایدار است. این مقاله درصدد است تا با جمع آوری ده نکته کلیدی درصدد جواب گویی شهرهای امروزی به این مهم برآید و به صورت خلاصه در یک الگوی طراحی ساده شامل سیستم حمل و نقل و فرم شهری برای شهرهای اقلیمی جدید ارائه دهد. این موارد شامل تراکم، فرم های چند منظوره، بافت متراکم شهری، فضاهای انسان محور، تقدم سیسم حمل و نقل عمومی (غیرماشین شخصی)، حداقل مساحت خیابان ها، حفاظت محیط طبیعی و در نهایت توانایی و پتانسیل تولید غذا می شود. این فاکتورها چهارچوبی را شکل می دهند که در آن همه موارد متفرقه ی دیگر شهر باید خود را با آن منطبق کنند. این چهارچوب نیازمند به کاربری تکنولوژی های محیطی به صورت وسیعی دارد. رشد اقتصادی در شهر نیاز به خلاقیت، ابداع به همراه تقویت سازگاری فرهنگی، اجتماعی و ذهنی جامعه دارد. قلمرو عمومی در شهر باید دارای کیفیاتی عالی باشد و در آن اصول طراحی شهری پایدار به کار رفته باشد. همه این ابعاد نیازمند آن است تا در سایه بصری سازی و تفکر اصلاح گرا از یک طرف و چهارچوب پایدار دموکراتیک و جامعه محور تصمیم گیرندگان از طرف دیگر به کار گرفته شود.