سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد استقلال – دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
محمدرضا بهادری – کارشناس ارشد شهرسازی

چکیده:

توسعه پایدار شهری مقوله ای است که با توجه به نقش مصرفی شهرها بعنوان توزیع کننده و مصرف کننده اصل ی کالا و خدمات ازدهه ۰۹۹۱ تا به امروز مورد توجه ویژه شهرسازان قرارگرفته است. بی شک هر اقدامی که ضمن توسعهو برآوردن نیازهای موجود نگاهی نیز به آینده و نیازهای آیندگان داشته، گامی بوده است در راستای دستیابی به توسعه پایدارشهری، که طراحی شهرک شوشترنو به عنوان یکی از نمونه های شاخص و کم نظیر در شهرسازی معاصر ایران،پروژه ای است عظیم که توسط کامران دیبددا در دهه ۰۵۳۱ به اجرا درآمده و با تمام مشکلاتی که امروز گریبانگیر آن است، بایستی آن را طرح ویژه و بی نظیر شهری در جهت توسعه پایدار شهری برشمرد. در این مقاله پس از تبیین مفهوم توسعه پایدارشهری به معرفی شهرک شوشترنو پرداخته شده و سعی گردیده تدا بدا استفاده سه ا یده کلیدی، توسعه، نیاز و توجه به نسل های آینده، شکل گیری شهرک مورد واکاو ی قرارگیرد.