سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فائزه تقی پور – عضو هیئت علمی مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی-دانشگاه آزاد اسلامی-واح

چکیده:

تحولات سریع ارتباطات و فناوریهای اطلاعاتی تاثیر زیادی بر تغییرات اجتماعی و فرهنگی داشته است. شاید در این بین کشورهای در حال توسعه به لحاظ مقابله با بخحران هویت در (سطح فردی) و بحران فرهنگی در (سطح اجتماعی) غیرقابل پیش بینی تر بوده است. جهانی شدن پدیده ی (شهروند جهانی) را بوجود آورد که مهمترین ویژگی آن حق دسترسی به اطلاعات بود. برای مقابله با جهانی شدن با نگاه انتقادی جهانی سازی ، محلی شدن و بومی سازی جوامع در حال توسعه مطرح شد. اکنون شهروند مسئول در مقابل شهروند جهانی است. شهروند مسئول با تسلط به سواد رسانه ای و هوش فرهنگی با بحران هویت موجود در مقابله است. از سوی دیگر شهروند مسئول از طریف اموزشهای مستقیم و غیر مستقیم به تولیذ ادبیات و تاریخ پرداخته و فرهنگ سازی را از (خود) شروه کرده و به ( اجتماع ) انتقال می دهدو در نهایت یک شهروند مجهز به تجهیزات فکری و فرهنگی در تعامل با فضای مجازی و رسانه های نوین قرار می گیرد.