سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضوانه جهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، لنگرود
مهران پوروهاب –
بهمن غنی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، لنگرود

چکیده:

در این مقاله به موضوع شهروند الکترونیکی و روش هایی برای پیشبرد سریعتر آن در جامعه، علی الخصوص نحوه آموزش و آمادهسازی شهروندان برای استفاده بیشتر از خدمات برخط پرداخته شده است.هرگونه بی توجهی نسبت به تربیت شهروند الکترونیک،باعث خواهد شد انرژی و هزینه های مربوط به ایجاد دولت الکترونیک به هدر برود و آن را با شکست مواجه کند به همین دلیل نیازبه توسعهآموزش و تربیت شهروند الکترونیکی به اندازه ایجاد زیر ساخت های ارتباطی برای توسعهITدر کشوراز اهمیت برخوردار است دراین راستا بنیادECDLاستاندارد آموزشی با نامE-CITIZEN را بنیان نهاده است که تمامی افراد جوامع را بدون در نظر گرفتن گروه های سنی و سوادی تحت آموزش قرار می دهد.