سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

موسی خالقی – کارشناس حسابداری

چکیده:

موضوع مقاله درخصوص شهرهای مرزی و مسائل امنیتی و انتظامی می باشد و سوال مطرح شده درمقاله فوق عوامل تاثیر گذار و مسائل مشکلات و تنگناها و جایگاه شهرهای مرزی درایجاد امنیت مشکلات جدید کشورها درکنترل مرزهابا توجه به پیشرفت جرمهای سازمان یافته چه می باشد که موارد فوق مورد بررسی قرارگرفته است هدف ازارائه مقاله حاضر بررسی مسائل امنیتی مرزهای سیاسی کشور و عوامل تاثیر گذار برآن م یباشد که اکنون یکی از معضلات اجتماعی سیاسی و اقتصادی کشورها محسوب می شود خط مرزی خطی اعتباری و قرار دادی است که به منظور تحدید حدود یک کشور روی زمین و اسناد مرزی مشخص می شود خطوط مرزی میان کشورها گاهی به وسیله عوارض طبیعی مانند خط القعرها و خط الراس ها و گاهی با استفاده ازخطوط فرضی و قراردادی تعیین و توافق شده است دستیابی به وظایف مرزبانی که مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت و آسایش فردی و عمومی مرزنشینان و ایجاد امنیت پایدار درمرزهای ایران می باشد مسلما بدون رعایت حقوق مرزنشینان امکان پذیر نمی باشد مرزبانان باید اقدامات لازم جهت مسدود کردن راه مهاجرت ایرانیان به کشورهای همجوار و بالعکس را اعمال نمایند این منظور حاصل نمی شود مگر اینکه مرزنشینان درمحل سکونت خود احساس امنیت و آسایش نمایند و رفاه و آرامش و نیازمندیهای معیشتی و اقتصادی آنان ازهرنظر تامین شود.