سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناهید مرادی – کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی

چکیده:

مرزسیاسی مهمترین عامل تشخیص و جدایی یک واحد متشکل سیاسی از واحدهای دیگر است ازویژگیهای اصلی شهرهای مرزی دوری ازمرکز کشور است و این دوری به لحاظ سیاست های غیرآمایشی پیامدهای نامطلوبی را برای مناطق مرزی به همراه دارد شهرهای مرزی دارای مزیت های مناسبی برای اشتغال ارزآوری گسترش همکاری اقتصادی با کشور مجاورند که باید با تعامل مسئولان و بخش خصوصی از این مزیت ها استفاده کرد درسراسر مرزهای کشور مرزنشینانی سکونت دارند که درزندگی خود دارای مشکلات بسیاری هستند عمده ترین آنها عبارتنداز نامناسب بودن رویه ها و امکانات برای ترانزیت کالا مشکلات مربوط به محورها و جاده های منتهی به مرز فرار سرمایه و عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی و حت یدولتی دارا بودن بیشترین آمار بیکاری و جمعیت کیفی دربحث موادمخدر و قاچاق کالا فقر کمبود درآمد مشکلات سیاسی امنیتی قرار داشتن درمعرض اسیب های فرهنگی و بسیاری دیگر از این مسائل درراستای رفع مشکلات و برقراری امنیت طی سالهای گذشته راهکارهایی مثل انسداد مرزها و تجهیز مرزبانی تاکید می شد.