سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهمن سعیدی پور – استادیار دانشگاه پیام نور
سعید میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مسائل اجتماعی ازجمله مباحثی است که همواره از دغدغه های فکری اغلب جامعه شناسان بوده است و ازجمله نواحی که مردمان آنهادرگیر مسائل اجتماعی گوناگونی هستند شهرهای مرزی هستند که متعاقبا امنیت و مسائل اجتماعی آنها سایر شهرها را مورد تاثیر قرارمیدهد و با توجه به اینکه کشور ایران دارای مرزهای زیادی با همسایگان خود می باشند که ناامنی انها نگرانی هایی را برای مرزنشینان و دولت مرکزی به وجود آورده است و با تامل دراین مورد که امنیت پیش زمینه یک اجتماع سالم و احساس امنیت بسترساز توسعه جوامع انسانی است درهمین راستا اهمیت نقش مسائل اجتماعی درروند توسعه جوامع مساله ای است که درسالهای اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرارگرفته است هدف اصلی این مقاله بررسی ابعاد مختلف مسائل اجتماعی برامنیت مناطق مرزی می باشد.