سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه دارائی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
معصومه حافظ زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

گردشگری نوین امروز به عنوان بزرگترین منبع تجارتی بین المللی یکی ازمهمترین پدیده های اقتصادی و اجتماعی دنیای مدرن است که به عالیترین ابزار درک بین المللی گریز ازتوسعه نیافتگی تبدیل گردیده و برقراری ارتباط میان مردم را از دورترین نقاط جهان میسر کرده است جهانگردی به عنوان یک صنعت دارای مزایایی است که توسعه آن دریک کشور مستعد به نفع افزایش ظرفیت کار درآمد ملی و بصورت ورود ارزخارجی و سرعت گردش پول قابل توجه است امنیت و گردشگری دوطرف تساوی یک معادله هستند کهنسبتی مستقیم باهم دارند درواقع همان طول که یکی از عوامل مهم توسعه گردشگری وجود امنیت است رونق گردشگری دریک منطقه و تردد گردشگران دریک مقصد می تواند موجب به وجود آمدن امنیت شود امنیت درصدر اولویت های جذب گردشگر است و گردشگر با تمامی مشکلات مقصد سفرخویش میتواند خود را وفق دهد اما هرگز راضی نمی شود به منطقه ای سفر کند که درآن امنیت برقرار نباشد.