سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید بیات – دانشجوی فوق لیسانس معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدی شهر
محمد رحمانی قصبه – استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدی شهر
احمد حلاجپور – مشاور، دکتری معماری دانشگاه ساپینزا روم

چکیده:

شهرهای امروزی که باقیمانده تمدن های گذشته بشری هستند، با توجه به نیاز های امروز زندگی و مباحث مدیریت بحران، انبوه ی از چالش ها و پارامترهای نادرست شهری هستند. فضاهایی که نه تنها فرصت را به رشد، تمدن شهری نمی دهد، بلکه این فضای غالب، سبگ زندگی مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده اند. لزوم تغییرات در چنین فضای خسته و فرسوده ای به جز اتلاف سه عامل، نیروی انسانی، هزینه و زمان چیز دیگری در بر نخواهد داشت و این سوال را مطرح می کند که تشکیل شهرهای جدید فرصت است یا تهدیدی پنهان. در این راستا با پژوهشانجام گرفته مزایا و معایب تشکیل شهرهای جدید بر اساس پارامترهای پایداری و چشم انداز این شهرهای در سبک زندگی مردم ارائه شده است.