مقاله شهرنشینی متغیر: دیدگاهها، نظریات و تجربیات جهانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جغرافیا از صفحه ۲۰۱ تا ۲۱۷ منتشر شده است.
نام: شهرنشینی متغیر: دیدگاهها، نظریات و تجربیات جهانی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرنشینی متغیر
مقاله شهرنشینی
مقاله شهرگریزی
مقاله برگشت تمرکز
مقاله توسعه شهری
مقاله مناطق کلانشهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی سیدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: زبردست اسفندیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مناطق شهری با مشخصه هایی چون دگرگونی و پویایی مداوم بنا به مقتضیات و شرایط اجتماعی و اقتصادی دچار تحولاتی می گردند. این تحولات و پویایی بنا به مقتضیات مکانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت بوده و تحت فرایندها و سازکارهای خاص شکل و توسعه می یابند. مقاله حاضر از روش اسنادی و با به کارگیری متون مختلف، به بررسی مراحل توسعه مناطق شهری در سطوح ملی و کلانشهری از دیدگاه مدل شهرنشینی متغیر می پردازد. یافته های مطالعه نشان می دهد مناطق شهری همانند شهرها در طی رشد و توسعه خود مراحلی از رشد و توسعه را طی می کنند که این مراحل بر اساس مدل شهرنشینی متغیر در سه مرحله شهرنشینی، برگشت تمرکز و شهرگریزی مطرح می گردند. با استناد به بررسی مدل شهرنشینی متغیر در چند کشور با ساختارهای اجتماعی اقتصادی متفاوت این مدل می تواند به عنوان مدلی با توانایی تفسیر مراحل توسعه شهری در سطوح ملی و کلانشهری به کار گرفته شود. همچنین مرحله برگشت تمرکز در این مدل از مهمترین ویژگی های مدل به شمار رفته که تفسیر مناسبی از مراحل توسعه شهری خصوصا در کشورهای در حال توسعه ارائه می دهد.