سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسنا ورمقانی – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

شهر به مثابه رویدادی است که عناصر در درون آن شناخته ساخته و پرداخته می شوند و شهر سالم دیدگاهی است که علاوه بر جنبه های صرفا کالبدی به تدریج ابعاد انسانی و جنبه های زیست محیطی فرهنگی و اجتماعی نیز در آن مورد توجه قرارگیرد ایده شهر سالم اگرچه به عنوان راهبردی جدیددر توسعه پایدار شهری شناخته شده است اما مروری بر شهرسازی گذشته ایران نشان میدهد که شهرهای ایرانی نمونه کاملی برای شهر سالم بوده اند این مقاله به بررسی و مطالعه ایده شهر سالم پرداخته و روش تحقیق اصلی در آن مبتنی بر روش توصیفی و براساس مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات عینی، اسناد و مدارک می باشد. فرضیه عمومی پژوهش آن است که شهر سنتی قابلیتهای گسترده ای در ارائه راهکارهای رسیدن به شهر سالم دارد و می توان از آنها برای طراحی شهرهای آینده بهره گرفت. اینمطالعه ضمن بررسی ویژگیهای شهر گذشته به عنوان شهری سالم به معرفی راهکارهایی جهت دستیابی به تحقق این ایده می پردازد