سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هومن ثبوتی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مجتبی بارانچی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات زنجان

چکیده:

دیدگاه های مشارکتی بدلیل تاثیر فزاینده بر پایداری محیطی و پاسخگویی مطلوبتر به نیازهایانسانی روز به روز جایگاه مستحکم تری در نظریات شهرسازی پیدا می کند مطابق با رویکرد پست مدرن ولزوم حیات اجتماعی کثرت گرایی و دموکراسی اجتماعی ایجاب می کند که برنامه ریزی و طراحی شهری به نیازهای مشخص فرهنگهای ویژه هویت محلی، مناسبات و همبستگی اجتماعی در مقیاسهای کوچک و حیات روزمره پاسخ گوید براساس این ضرورت استکه برنامه ریزی و طراحی به موضوعات محسوس و مشخص انسانی در قلمرو اجتماعات محلی روی آورده است مشارکت یکی از چهار اصل معرفی شده برای توسعه پایدار می باشد اساسی ترین خط مشی که در رسیدن به پایداری محیطی اتخاذ می شود مشارکت و همت کسانی استکه از محیط بهره می برند. مطالعه مزبور ضمن در پیش گرفتن این مسیر راهکارهایی را که درنهایت باید به آنها روی آورد را معرفی و تاکید می کند.